svícny kov/květová koule

svícny kov/květová koule